Samo maži

Empty loading
Loading in progress

Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRESamo maži , samo osvoji“

Članak 1. – Podaci o priređivaču nagradne igre i naziv nagradne igre

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Samo maži , samo osvoji“ (u daljnjem tekstu: „Nagradna igra“) je trgovačko društvo Podravka d.d., OIB: 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).

Način sudjelovanja u Nagradnoj igri oglašava se od 10.07.2024. godine na https://samomazi.podravka.hr/. Na Nagradnu igru primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradne igre, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradne igre. Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju. Priređivač ima mogućnost izmjene Pravila Nagradne igre, ali se iste mogu učiniti samo iznimno: u okolnostima koje su izvan razumne kontrole Priređivača, a koje utječu ili bi mogle utjecati na pravilno provođenje Nagradne igre i/ili dodjelu nagrada. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

Članak 2. – Svrha priređivanja Nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja

Nagradna igra priređuje se i provodi u svrhu:

  1. promidžbe Priređivača i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
  2. unapređenja i plasmana proizvoda Priređivača pod brandom Podravka , Lino , Eva i Piketa.

Nagradna igra Priređivača provodi se u razdoblju od 10.07.2024. u 00:00:00 sati do 31.08.2024.godine u 23:59:59 sati na svim prodajnim mjestima na području Republike Hrvatske te na web stranici https://samomazi.podravka.hr/.

U Nagradnu igru uključeni su sljedeći proizvodi kupljeni na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj:

M060HR              PODRAVKA KOKOŠJA PAŠTETA 135 g
A030006             PODRAVKA PIKANT PAŠTETA 95 g
W004HR              PODRAVKA PILEĆA PAŠTETA 95 g
A027255             PODRAVKA PILEĆA JETRENA PAŠTETA 95 g
A027260             PODRAVKA PILEĆA PAŠTETA S AJVAROM 95 g
M793HR              PODRAVKA ČAJNA PAŠTETA 95 g
M795HR              PODRAVKA JETRENA PAŠTETA 95 g
A024854             PODRAVKA KOKOŠJA PAŠTETA 95 g
A036659             PODRAVKA KOKOŠJA GOLD PAŠTETA 95 g
M596HR              PODRAVKA PILEĆA PAŠTETA ALUSEAL 50 g
M561HR              PODRAVKA ČAJNA PAŠTETA ALUSEAL 50 g
M563HR              PODRAVKA KOKOŠJA ORIGINAL PAŠTETA ALUSEAL 50 g
A030144             PODRAVKA PIKANT PAŠTETA ALUSEAL 50 g
A035650             LINO TUNA PAŠTETA 50G
A035651             LINO TUNA PAŠTETA CREAM 4x50g
A035969             LINO TUNA PAŠTETA CREAM 95g
A035648             LINO PILEĆA PAŠTETA 50G
A035649             LINO PILEĆA PAŠTETA CREAM 4x50g
A035967             LINO PILEĆA PAŠTETA CREAM 95g
J497HR                EVA TUNA PAŠTETA CLASSIC, LIMENKA 95 g
A035293             EVA TUNA PAŠTETA SUŠENA RAJČICA 95 g
A035295             EVA TUNA PAŠTETA KAPARI 95 g
J496HR                EVA TUNA PAŠTETA POVRĆE, LIMENKA 95 g
J778HR                PIKETA ČAJNA PAŠTETA ALUSEAL 95 g
J779HR                PIKETA JETRENA PAŠTETA ALUSEAL 95 g
J785HR                PIKETA PILEĆA PAŠTETA 95 g AL
J781HR                PIKETA ČAJNA PAŠTETA ALUSEAL 50 g
J984HR                PIKETA PIKANTNA PILEĆA PAŠTETA ALUSEAL 95 g
J777HR                PIKETA PILEĆA PAŠTETA 50 g AL

Članak 3. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnoj igri

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetni građani koji imaju prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj i koji uz to ostvare uvjete za sudjelovanje.

U Nagradnoj igri ne može sudjelovati osoba koja je zaposlenik Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) onih zaposlenika Priređivača koji su direktno uključeni u pripremu same nagradne igre i izvlačenje dobitnika.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je, u razdoblju od 10.07.2024. u 00:00:00 sati do 31.08.2024. u 23:59:59 sati, kupiti tri (3) proizvoda navedenih u članku 2. na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj te se prijaviti na jedan od 2 (dva) moguća načina:

  1. Prijaviti se na internetskoj stranici https://samomazi.podravka.hr/te u online prijavnu formu upisati: ime i prezime, adresa, kućni broj, poštanski broj i grad, adresa e-pošte, broj telefona, broj računa te priložiti račun u obliku fotografije.
  2. Slanjem SMS poruke sadržaja na broj 60054 : Podravka , broj računa, ime i prezime, adresa e-pošte , adresa stanovanja , poštanski broj i grad. Cijena slanja SMS poruke iznosi 0,32€ s uključenim PDV-om.

Svaki sudionik može sudjelovati neograničeni broj puta s različitim brojevima računa , ali ne može osvojiti više od jedne nagrade.

Svaki sudionik Nagradne igre koji se prijavljuje putem internetske stranice ili SMS-om dužan je čuvati dokaze o ispunjenju uvjeta (račun) za sudjelovanje u Nagradnoj igri za cijelo vrijeme trajanja Nagradne igre te ih na zahtjev Priređivača pokazati. 

Prijave pristigle nakon navedenog datuma nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave. 

U slučaju da ista prijava putem internetske stranice (isti broj računa) bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri te mu se neće dodijeliti nagrada.

Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Pružatelj usluge s dodanom vrijednosti: NTH Mobile , Međimurska 28 , 42000 Varaždin , Hrvatska , OIB 12385860076 , tel. 042 658 228. Dodatne informacije u vezi s pravilima nagradne igre dostupne su putem besplatne info linije 0800868861 i e-adresa podravka.hr@silverlines.info.

Članak 4. – Nagradni fond

U nastavku je naveden nagradni fond s iskazanom pojedinačnom vrijednosti svake nagrade iz nagradnog fonda:

R. brOpis nagradeVrijednost nagrade u €KoličinaUkupna vrijednost nagrade u €

GLAVNA NAGRADA


1.Potrošačka kartica5.000,0015.000,00
2.Apple iphone 15 Pro 256 gb Midnight1.399,9934.199,97
3.Prijenosni bežični bluetooth zvučnik JBL CLIP 4 RED/crveni49,808398,40
4.Poklon paket paštete Zlatna zaliha pašteta31,1728872,76

UKUPNO
4010.471,13

Vrijednost nagradnog fonda je, gdje je primjenjivo, iskazana s PDV-om. Nagradni fond utvrđen je isključivo od proizvoda i usluga koje dobitnik ne može zamijeniti za novac. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Crvenog križa.

Članak 5. – Postupak priređivanja i provođenja Nagradne igre te izvlačenja nagrade

Izvlačenje dobitnika nagrada odvijat će se na sljedeći način: dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje će biti održano u prostorima Priređivača u sljedećem terminu: 10.09.2024. godine u 12h.

Izvlačenje nagrada će nadzirati komisija koju čine predstavnici Priređivača te će biti sastavljen zapisnik koji će sadržavati imena i prezimena, mjesta stanovanja dobitnika te osvojene nagrade. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 3. ovih Pravila. Za izvučene prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 3. ovih Pravila, neće se javno objavljivati dobitnik, a isti će biti zapisnički utvrđeni. U slučaju da se izvučena prijava proglasi nevažećom, bit će izvučen novi dobitnik.

Ukoliko se izvlače nagrade pod više rednih brojeva, bit će izvučene redom od manjeg rednog broja prema većem. 

Ukoliko se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, bit će dodijeljeno onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednost.

Priređivač nagradne igre će samo za potrebe izdavanja nagradnih kartica, od dobitnika prikupiti ove podatke: ime i prezime, adresu, mjesto stanovanja i poštanski broj, broj telefona ili mobitela, OIB, datum rođenja, broj osobne iskaznice te njen datum i mjesto izdavanja. Sudionici su suglasni s davanjem navedenih podataka u slučaju da budu izvučeni kao dobitnici kao i sa činjenicom da se odbijanje davanja podataka smatra odricanjem od prava na nagradu.

Ukoliko se prilikom izvlačenja dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika  utvrdi da je u nagradnoj igri sudjelovala osoba koja je zaposlenik Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) zaposlenika Priređivača koji su direktno uključeni u pripremu same nagradne igre i izvlačenje dobitnika, taj će dobitnik biti zamijenjen s rezervnim dobitnikom.

Članak 6. – Objava rezultata izvlačenja

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na internetskoj stranici Priređivača https://samomazi.podravka.hr/ dana 18.09.2024. godine. Priređivač će obavijestiti dobitnike unutar 8 (osam) dana od dana izvlačenja i zatražiti ih dokaz o sudjelovanju. Dobitnik će surađivati s Priređivačem u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije. Objavljeni popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime i mjesto stanovanja.

Članak 7. – Način dostave/preuzimanja nagrada

Nakon provjere podataka i potvrde o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje, nagrade će biti uručene/dostavljene dobitnicima u roku od 30 (trideset) dana od objave dobitnika.

Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. 

Priređivač Nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. Nagrada je neprenosiva. 

U slučaju da se nagrada vrati u sjedište Priređivača, Priređivač će takvog dobitnika obavijestiti u roku od 8 (osam) dana od dana kada je nagrada vraćena te odrediti dodatni rok za podizanje nagrade, koji neće biti kraći od 8 (osam) dana, a niti duži od 15 (petnaest) dana od datuma primitka nove obavijesti. Ako dobitnik ni u dodatnom roku ne preuzme nagradu, gubi pravo na istu, a Priređivač će popis nepreuzetih nagrada dostaviti Ministarstvu financija Republike Hrvatske u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN8/10). Kao dokaz o dostavi nagrade Priređivač će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisivanjem dokumenta o preuzimanju nagrade, od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 € (5.000,00 kn) koji nakon završetka Nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrade, prekida Nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrade, osim ako je nagrada zbog isteka roka izgubila tržišnu vrijednost.

Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne može preuzeti ili koristiti nagradu u cijelosti ili djelomično zbog okolnosti koje ne ovise o Priređivaču i koje su izvan njegove kontrole. Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača Nagradne igre prema dobitnicima.

Nagrada neće biti dodijeljena:

  • ako dobitnik ne preuzme nagradu u rokovima;
  • ako dobitnik ne zadovoljava uvjetima za sudjelovanje u Nagradnoj igri;
  • ako dobitnik pisanim putem obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu.

Članak 8. – Način upoznavanja sudionika s pravilima Nagradne igre

Ova Pravila bit će objavljena javno. Sudionici će biti upoznati s Pravilima Nagradne igre putem objave na internetskim stranicama Priređivača https://samomazi.podravka.hr/ od 10.07.2024. godine. 

Članak 9. – Identifikacija dobitnika nagrada

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon što Priređivač izvrši uvid u identifikacijski dokument i valjani dokaz za sudjelovanje, u protivnom gubi pravo na nagradu. Svi dobitnici dužni su svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

Članak 10. – Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i neregularne prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 4. ovih Pravila. Priređivač Nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 11. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja

Sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa, fotografija i snimljeni materijal Priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz Nagradne igre i u vezi s Nagradnom igrom.

Članak 12. – Privatnost i zaštita osobnih podataka

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnoj igri, njegovi osobni podaci: ime, prezime i mjesto stanovanja javno objave na Internet stranici Priređivača, na temelju legitimnog interesa Priređivača

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnoj igri, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnoj igri čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona i ostali podaci potrebni za izdavanje nagradnih kartica navedeni u čl. 4 ovih Pravila) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovu Nagradnu igru. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ove Nagradne igre koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera a za potrebe obrade prijava putem SMS poruka ili prijava na internetskoj stranici, u skladu s odredbama iz članka 3. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene.. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovom Nagradnom igrom, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ove Nagradne igre, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradne igre.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnoj igri. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr

Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr

Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradne igre i nakon, a u svrhu realizacije Nagradne igre. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ove Nagradne igre, neće moći sudjelovati u Nagradnoj igri.

Članak 13. – Rješavanje sporova

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradne igrenadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradne igre

Nagradna igra može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja, uz odobrenje Ministarstva financija RH, jedino u slučaju više sile. Viša sila predstavlja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice https://samomazi.podravka.hr/ te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 15. – Valjanost Pravila Nagradne igre

Ova Pravila primjenjuju se nakon što Ministarstvo financija RH na njih izda Rješenje, a vrijede sve do završetka Nagradne igre.

Ova Pravila mogu se mijenjati iz opravdanih razloga i u iznimnim okolnostima, zbog nastupa više sile. Promjenu Pravila Nagradne igre Priređivač će objaviti na isti način na koji su objavljena Pravila Nagradne igre.

Članak 16. – Ostale odredbe

Odluke Priređivača Nagradne igre o svim pitanjima u vezi s Nagradnom igrom i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove Nagradne igre i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Prije početka Nagradne igre ova Pravila Nagradne igre bit će objavljena putem web stranice https://samomazi.podravka.hr/ uz navođenje datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija RH te klase i urudžbenog broja pod kojim je izdano.

Ova Pravila odobrilo je Ministarstvo financija RH:
Klasa: UP/I-460-02/24-01/285
Ur. broj: 513-07-21-01-24-2
Zagreb, 13. lipanj 2024.